Ruch drogowy - Kodeks ruchu drogowego

Przecinanie się kierunków ruchu
Przecinanie się kierunków ruchu

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi.

Wyprzedzanie
Wyprzedzanie

Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności.

Wymijanie, omijanie i cofanie
Wymijanie, omijanie i cofanie

Kierujący pojazdem jest obowiązany: 1. przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu.

Ruch pojazdów
Ruch pojazdów

Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni.

Ruch pieszych
Ruch pieszych

Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza.

Zasady ogólne
Zasady ogólne

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga.

Ostatnio dodane
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny.

Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym
Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym

Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy.