Zmień miasto
Copyright Logowanie / Rejestracja

Twoje zgody

Zaznacz zgodę, aby otrzymywać treści dostosowane do Twoich potrzeb.

Jeśli nie wyrazisz zgody, nie będziemy mogli zbierać danych o Twojej aktywności i dostosować portalu do Twoich potrzeb.

ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie (w tym profilowanie), moich danych (w tym danych osobowych) zapisanych w plikach cookies i ewentualnych innych technologiach stosowanych w ramach serwisu dlaStudenta.pl i jego Zafuanych Partnerów. Dane zbierane są w celach marketingowych, obejmujących analitykę oraz personalizowanie ofert, reklam i innych usług. Powyższe dane mogą być udostępniane innym administratorom zainteresowanym reklamą.

NIE WYRAŻAM ZGODY na przetwarzanie (w tym profilowanie), moich danych (w tym danych osobowych) zapisanych w plikach cookies i ewentualnych innych technologiach stosowanych w ramach serwisu dlaStudenta.pl i jego Zafuanych Partnerów. Dane zbierane są w celach marketingowych, obejmujących analitykę oraz personalizowanie ofert, reklam i innych usług. Powyższe dane mogą być udostępniane innym administratorom zainteresowanym reklamą.

Zasady korzystania i Polityka Prywatności

2005-12-27


Polityka prywatności

(Obowiązuje od 25 maja 2018 r.)

Drogi Użytkowniku,

Dbamy o wysoką jakość naszych usług, a także Twój komfort i poczucie bezpieczeństwa podczas wizyt w naszym Serwisie, dlatego pragniemy opowiedzieć Ci, w jaki sposób wykorzystujemy dane zbierane podczas Twoich wizyt. Szanujemy Twoją prywatność i bezpieczeństwo. W Polityce Prywatności, wyjaśniamy, jakie dane zbieramy i po co to robimy.

 

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z serwisu dlaStudenta.pl, nazywanego dalej „Serwisem” i zawiera następujące rozdziały:

    INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH

    ZAKRES I CEL ZBIERANIA DANYCH

    2.1      Dane zbierane podczas rejestracji

    2.2      Dane zbierane automatycznie

    2.3      Pozostałe dane

    PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

    3.1     Obowiązek prawny

    3.2     Przetwarzanie danych na podstawie zgody

    3.3     Przetwarzanie danych na podstawie umowy

    3.4     Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią

    W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

    4.1     Czy podanie danych jest obowiązkowe?

    4.2      Komu udostępniamy Twoje dane?

    4.3     Jak długo przechowujemy Twoje dane?

    4.4     Czym jest  profilowanie i targetowanie?

    4.5     Do czego wykorzystujemy pliki cookies i inne technologie?

    TWOJE PRAWA

    PARTNERZY I WYKORZYSTYWANE PRZEZ NICH NARZĘDZIA

    6.1      Google Analytics

    6.2      Gemius

6.3        Spersonalizowana reklama

    6.3.1   RoyalAd

    6.3.2   Netsprint

    6.3.3   INIS

 6.4         Pozostałe informacje

    6.4.1   Wtyczki społecznościowe

    PRYWATNOŚĆ DZIECI

    BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

    INNI ADMINISTRATORZY DANYCH (LISTA PARTNERÓW)

    ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

    INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest dlaStudenta Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Nowa 4/4, 50-082 Wrocław. KRS: 0000648851, REGON: 365936010, NIP: 8971831593.

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami na adres: rodo@dlastudenta.pl. W zakresie danych zbieranych automatycznie opisanych w punkcie 2.4. Polityki Prywatności administratorami Twoich danych mogą być także nasi Partnerzy wskazani w punkcie 12 Polityki Prywatności. Pełną listę naszych Partnerów wraz z informacjami o stosowanych przez nich Politykach Prywatności znajdziesz tutaj.

2. ZAKRES I CEL ZBIERANIA DANYCH

2.1 Dane zbierane podczas rejestracji

Niektóre funkcje naszych Serwisów wymagają logowania (np. udział w konkursach, zapis na Newsletter, chęć zamieszczenia ogłoszenia). Podczas rejestracji poprosimy Cię o podanie Twoich danych osobowych. W przypadku dokonania przez Ciebie rejestracji w naszych Serwisach, będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w celu świadczenia usługi.

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę będziemy także przetwarzać udostępnione przez Ciebie dane w celach marketingowych naszych oraz naszych Partnerów.

2.2 Dane zbierane automatycznie

Podczas Twoich wizyt w Serwisach zbieramy informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ i język przeglądarki, czas spędzony na witrynie, data i godzina korzystania z Serwisów, liczba kliknięć, rodzaj systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, itd.

Dane zbierane automatycznie wykorzystujemy do:

 •     pomiaru ruchu w Serwisach,


 •     personalizowania treści oraz reklam oraz pomiaru ich efektywności,


 •     profilowania i remarketingu.


2.3 Pozostałe dane

Dane podane w celu zawarcia umowy (realizacji określonej usługi), przetwarzamy w celu zawarcia i wykonania tejże umowy.

Dane podane w celu wzięcia udziału w  organizowanych przez nas konkursach są przetwarzane w celu przeprowadzenia danego konkursu i wyłonienia zwycięzcy, a także przekazania nagrody.

Poszczególne konkursy mogą posiadać własny regulamin opisujący kwestie przetwarzanych przez nas danych, wówczas będzie on nadrzędny w stosunku do informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności.

Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania różnych czynności (np. złożenia reklamacji) również możemy wymagać podania Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości i uzyskania możliwości kontaktu.
 
3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane, które zbieramy, przetwarzane są zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych może być:

•  Twoja zgoda;

•  zawarta między nami umowa (którą jest także świadczenie usług drogą elektroniczną);

•  obowiązek prawny;

•  prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.

3.1. Przetwarzanie danych na podstawie Twojej zgody

Zawsze, gdy zapytamy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, podstawą prawną uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Twoja zgoda.

Będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie, w tym na profilowanie Twoich danych osobowych, w celu dopasowywania treści, reklam i innych usług w Serwisach oraz w Internecie, przez nas i przez naszych Partnerów.

3.2. Przetwarzanie danych na podstawie umowy

Jeśli będzie to konieczne, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zawarcia umowy, której jesteś stroną (w tym przed zawarciem umowy).

Korzystanie przez Ciebie z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisów jest równoznaczne z zawarciem przez Ciebie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Ta umowa nie zawsze wiążę się z dodatkową odpłatnością. Jeśli będziemy od Ciebie pobierać dane, które są niezbędne do świadczenia przez nas usług płatnych (np. przy zamówieniu publikacji ogłoszeń), dane te będą przez nas przetwarzane na podstawie umowy.

Również na podstawie umowy będziemy przetwarzać Twoje dane, które nam udostępnisz w trakcie udziału w naszych konkursach.

3.3. Obowiązek prawny

W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Twoje dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych (np. dane zawarte na fakturach w celu realizacji zobowiązań rozliczeniowo-podatkowych).

3.4. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią

Twoje dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez inne podmioty. Na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane celem emisji reklam, czy też dla celów dowodowych i archiwalnych, a w przypadku danych zbieranych automatycznie - celem zapewnienia jakości funkcjonowania Serwisów oraz wszystkich jego funkcjonalności. Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach analitycznych (analiza ruchu w naszych Serwisach). Badania te wykonujemy we współpracy z zewnętrznymi firmami badawczym (wyniki są w formie zanominizowanej).

4. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

4.1. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolna. Możesz ją cofnąć w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, które miało miejsce na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

4.2. Komu możemy udostępniać twoje dane osobowe?

Czasami przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Mogą to być:

•  nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy potrzebują tych danych, aby wykonać swoje obowiązki;

•  podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe;

•  nasi Partnerzy wymienieni na liście Partnerów;

•  inni odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie;

•  organy publiczne, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

4.3. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Jeśli w związku z wykonaniem zawartej z nami umowy lub w związku z korzystaniem z naszych Serwisów, nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.

W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w konkursie będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.

W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia Twojej zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od czasu Twojej ostatniej aktywności w Serwisach.

Informacje wynikające plików cookies będą przechowywane w przeglądarce Twego urządzenia końcowego przez okres 1 roku. Możesz także w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.

Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

4.4. Profilowanie i targetowanie

W naszych Serwisach zarówno my, jak i nasi Partnerzy zamieszczamy reklamy targetowane oraz reklamy profilowane.

Targetowanie polega na określeniu odpowiednich parametrów, które pozwolą dotrzeć do najbardziej interesującej nas grupy odbiorców, przy czym te parametry nie cechują się dużą szczegółowością. Z tego względu możliwe jest targetowanie reklamy w oparciu np. o wybór medium, czas emisji reklamy, czy kontekst jej emisji.

Profilowanie z kolei to sposób przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, lokalizacji, zachowania czy przemieszczania się. Stosowanie procesu profilowania umożliwia nam oraz naszym Partnerom bardziej szczegółową personalizację reklam i treści prezentowanych użytkownikowi.

Reklamy i treści wyświetlane w naszych Serwisach mogą być targetowane lub profilowane, czyli kierowane do urządzeń i przeglądarek o określonych cechach, wg różnych kryteriów.

Kryteria te to:

•  geolokalizacja: kraj, miasto, województwo;

•  emisja na konkretnych wybranych naszych Serwisach;

•  emisja na artykuły o określonej tematyce (przy założeniu że są oznaczone odpowiednimi tagami);

•  informacje techniczne nt. Twojego urządzenia końcowego: rodzaj urządzenia, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, język ustawiony w systemie itp.

W naszych Serwisach na potrzeby profilowania reklam i treści dokonujemy też podziału użytkowników na segmenty. W takich sytuacjach dokonywane przez nas profilowanie ma bardziej zaawansowany charakter, gdyż dopasowujemy wówczas treści i reklamy według zachowania użytkowników. Informacje na Twój temat zbierane przez nas i przez naszych Partnerów mogą być także wykorzystywane do profilowania reklam i treści poza naszymi Serwisami. Odnosi się to zwłaszcza do tzw. sieci reklamowych, które zbierają i pośredniczą w sprzedaży reklam na serwisach mających różnych właścicieli. Sieci reklamowe zbierają dane o użytkownikach z wszystkich serwisów współpracujących z tymi sieciami i następnie wykorzystują je do wyświetlania reklam jak najlepiej dopasowanych do zainteresowań odbiorców.

4.5. Do czego wykorzystujemy pliki cookies i inne technologie?

Cookies to informacje w formie plików tekstowych, które zapisują się w pamięci twojego urządzenia. Pozwalają one na lepsze dopasowanie treści wyświetlanej podczas wizyty na naszych Serwisach. Pliki cookies zapisywane podczas wizyt na naszych Serwisach są całkowicie bezpieczne i nie niosą ze sobą ryzyka uszkodzenia Twojego urządzenia.

Dzięki tym plikom możemy się dowiedzieć jakiej informacji potrzebujesz i czego szukasz na naszych Serwisach.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

-session cookies - są to pliki tymczasowe, które po opuszczeniu strony/wylogowaniu się/wyłączeniu przeglądarki są usuwane.

-persistent cookies - są to pliki przetrzymywane na twoim urządzeniu przez określony w ich parametrach czas lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika.

Na naszych Serwisach stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

a.       Reklamowe – dzięki nim jesteśmy w stanie dostarczać naszym użytkownikom treści bardziej dostosowane do ich zainteresowań

b.       Wydajnościowe – zbierają informacje o sposobie korzystania z naszych Serwisów

c.       Funkcjonalne – pozwalają na zapamiętywanie ustawień wybranych przez użytkowników (np. wygląd/układ strony)

d.       Bezpieczeństwa – służą do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania na naszych Serwisach

e.       Niezbędne – za ich pomocą umożliwiamy korzystanie z usług na naszych Serwisach

Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym również przez współpracujących z Inwestycje.pl Grupą reklamodawców oraz partnerów, o czym przeczytasz jeszcze niżej w punkcie 6 Polityki Prywatności.

Informacje uzyskiwane przy pomocy plików cookies, identyfikatorów urządzenia mobilnego nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnej osoby, jednak istnieje możliwość powiązania użytkownika z konkretnymi informacjami wynikającymi z powyższych.

Użytkownik nie musi akceptować plików cookies, aby korzystać z serwisu, jednak należy pamiętać, że brak ich akceptacji może uniemożliwić poprawne działanie naszych Serwisów.

W przypadku wyrażenia zgody, będziemy wykorzystywać zebrane dane do profilowania o którym mowa w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności oraz do personalizowania treści, reklam i innych usług. Z tych samych danych mogą korzystać nasi partnerzy wymienieni w punkcie 9 niniejszej Polityki Prywatności.

Istnieją dwa sposoby na wyrażenie zgody do zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu:

 •     Wyrażenie zgody poprzez wybranie odpowiedniej opcji w oknie dotyczącym zgody na przetwarzanie cookies pojawiającym się przy wejściu na nasze Serwisy


 •     Zmiana ustawień w przeglądarce z której korzysta użytkownik


W każdej chwili użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące możliwości przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania.

W celu zapamiętania braku zgody na wykorzystywanie plików cookies na naszych Serwisach w celach opisanych powyżej, jesteśmy zmuszeni zapisać na urządzeniu użytkownika plik cookie przechowujący taką informację. Jeżeli ustawienia urządzenia użytkownika na to nie pozwalają, przy każdym ponownym wejściu na stronę użytkownik będzie pytany o zgodę.

Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać cookies, powinien skorzystać z opcji swojej przeglądarki internetowej i zaznaczyć opcję automatycznego ich odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera:

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari:

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

Aby usunąć tymczasowe pliki i ustawienia w Aplikacjach Mobilnych możesz odinstalować daną aplikację i zainstalować ją na nowo albo skorzystać z następujących ustawień systemów operacyjnych:

Android:

Ustawienia -> Aplikacje -> “Dana przeglądarka” -> Pamięć -> Wyczyść pamięć podrczną/wyczyść dane aplikacji

iOS:

W systemie iOS nie można wyczyścić pamięci podręcznej aplikacji. W takiej sytuacji należy aplikację usunąć i pobrać ją ponownie.


5. TWOJE PRAWA

Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej wyjaśnień, skontaktuj się z nami:

mailowo: rodo@dlastudenta.pl

korespondencyjnie: dlaStudenta sp. z o.o., ul. Nowa 4/4, 50-082 Wrocław

Przysługuje Ci:

•  prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);

•  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;

•  od dnia 25 maja 2018 r. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;

•  od dnia 25 maja 2018 r. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

•  jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, możesz skorzystać z maila rodo@dlastudenta.pl.

Jeśli przy wejściu na stronę danego Serwisu wyrazisz zgodę na cookies i na profilowanie wówczas w panelu informacyjnym przy Polityce Prywatności Twoja zgoda zostanie odnotowana automatycznie w specjalnym checkboxie. Checkbox ten będzie wówczas zaznaczony. Jeśli będziesz chciał wycofać swoją zgodę na cookies i na profilowanie możesz to zrobić odznaczając ww. checkbox.

Po wycofaniu zgody drogą mailową prześlemy Ci niezwłocznie (do 14 roboczych) potwierdzenie wpływu Twojego oświadczenia o cofnięciu zgody.

Możesz również wycofać zgodę na przetwarzanie danych przez naszych Partnerów postępując według instrukcji zawartych w ich poszczególnych politykach prywatności.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz po 25 maja 2018 r. wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce będzie nim po 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. PARTNERZY I WYKORZYSTYWANE PRZEZ NICH NARZĘDZIA

W celu świadczenia przez nas naszych usług oraz ich analizy współpracujemy z innymi podmiotami. Podmioty te realizują określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących. Listę podmiotów (innych administratorów danych), które przy pomocy danych zebranych w Serwisach realizują własne cele zamieściliśmy w punkcie 9 Polityki Prywatności.

Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat wykorzystywanych przez nas z usług i narzędzi, o których powinieneś wiedzieć w zakresie związanym z ochroną Twoich danych osobowych:

6.1. Analityka

Google Analytics

Korzystamy z narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu/Aplikacji Mobilnej, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W naszych Serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.

Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

W Aplikacjach Mobilnych nie ma możliwości by zablokować funkcjonowanie tego narzędzia. Jedynym rozwiązaniem jest tutaj usunięcie danej aplikacji.

Gemius

Wykorzystujemy oprogramowanie firmy Gemius Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 48). Nasze witryny zamieszczają w komputerze użytkownika kod zliczający umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach. Dane te pozwalają nam zrozumieć, które materiały interesują użytkowników oraz z jakich treści korzystają.

W kodzie naszych Serwisów umieszczamy kod Gemius (tak zwany skrypt), który działa w oparciu o technologię cookies („ciasteczka”).

Nie identyfikujemy – i nie zmierzamy do identyfikacji – pojedynczych użytkowników Internetu, którzy mieli styczność z materiałami określonego typu. Skrypty Gemius mogą zbierać informacje na temat wyświetlonych treści, miejsc wyświetlania treści (np. na jakich stronach lub w jakich aplikacjach był wyświetlony materiał), a także skrypty mogą gromadzić ogólne dane o  urządzeniach, na których treści zostały wyświetlone (np. tablet lub smartphone, identyfikator, adres IP, system operacyjny itp.). Gemius, w celu podnoszenia standardów zapewniających ochronę prywatności użytkowników Internetu, podjął decyzję o wdrożeniu zabezpieczeń, których rolą jest uniemożliwienie identyfikacji adresów IP.

Podczas wizyty na naszych stronach, firma Gemius może także wyświetlać ankiety użytkownikom Internetu. Ankiety te wymagają podania dodatkowych informacji np. społeczno-demograficznych. Uczestnictwo w ankietach jest zawsze dobrowolne i użytkownicy mogą wybrać czy chcą przekazać dane.

6.2. Spersonalizowana reklama

RoyalAd

Współpracujemy z siecią reklamową Royal Ad, która to sieć oraz jej Zaufani Partnerzy:  1. Google Ireland Limited 2. Adform A/S  3. Gemius Polska sp. z o.o.  4. SMART ADSERVER 5. iBillboard Poland 6. Appnexus 7. Netsprint  8. Netscore  9. Cloud Technologies 10. Data Exchanger 11. Facebook, a także spółki zlecające Royal Ad realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię, przetwarzają Twoje dane osobowe zawarte w cookies.  Dane te mogą zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych Royal Ad.

Netsprint

Współpracujemy również z siecią reklamową Netsprint (adres: Netsprint S.A. Budynek Focus wejście C, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa) w zakresie wyświetlania reklam na naszych Serwisach oraz zbierania danych w celu lepszego dopasowania reklam w innych serwisach współpracujących z Netsprintem. W ramach tej współpracy Netsprint może wyświetlać w sposób zautomatyzowany reklamy swoich klientów na naszych Serwisach, a także zbierać dane na temat zachowań użytkowników na naszych Serwisach i wykorzystywać je do lepszego dopasowania reklam na innych serwisach współpracujących z Netsprintem.

Polityka oraz ustawienia prywatności Partnera:

http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/

INIS

Współpracujemy z firmą INIS, udostępniającą nam narzędzie służące do wysyłania mailingów do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę i dobrowolnie podali swoje dane. W ramach systemu służącego do masowych wysyłek mailowych mogą być przetwarzane dane osobowe takie jak adres e-mail,imię, nazwisko, miasto, telefon, data urodzenia. Dane te przetwarzamy tak długo jak długo wyrażasz na to zgodę. Żądanie usunięcia danych z bazy mailingowej można przesłać na adres rodo@inwestycje.pl. Dane usuniemy niezwłocznie, maksymalnie  w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia.


6.3. Pozostałe informacje

6.3.1. Wtyczki społecznościowe

Przy niektórych treściach w naszych Serwisach stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+ i Twitter. Za pomocą tych funkcji możesz podzielić się poszczególnymi treściami ze znajomym z danych portali społecznościowych lub je polecić.

Przy korzystaniu z tych wtyczek społecznościowych, jak np. przycisk Facebook „Lubię to”, przycisk Google+ lub Twitter, mogą zostać w niżej opisany sposób pobrane dane osobowe przez te portale społecznościowe.

Przy przeglądaniu treści naszych Serwisów, w których zintegrowana została wtyczka społecznościowa, serwis społecznościowy nawiązuje bezpośrednie połączenie z wyszukiwarką. Poprzez to serwis społecznościowy otrzymuje m.in. informacje, że odwiedziłeś nas z danego adresu IP lub ID urządzenia. Następuje to niezależnie od tego, czy jesteś w danym momencie zalogowany lub w ogóle zarejestrowany w danym portalu społecznościowym.

Jeżeli jesteś równocześnie zalogowany w danym serwisie społecznościowym, serwis społecznościowy automatycznie przyporządkowuje Twoje odwiedziny na stronie do Twojego profilu. Również gdy skorzystasz z wtyczek społecznościowych i np. polecisz artykuł bądź inne treści, serwis społecznościowy może przyporządkować te informacje do Twojego profilu. Jeśli nie chcesz, aby serwis społecznościowy przypisał wizytę na naszych stronach do Twojego danego konta użytkownika, powinieneś wylogować z danego serwisu na czas korzystania z naszych serwisów.

Wskazujemy, że dane pobierane w związku z wtyczkami społecznościowymi mogą zostać wymieniane jedynie pomiędzy Twoją wyszukiwarką a operatorem portalu społecznościowego. Nie posiadamy żadnej wiedzy o treści pobieranych i przekazywanych danych. Z tego powodu zalecamy Ci lekturę aktualnych wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych niżej wskazanych operatorów serwisów społecznościowych.

Na naszych stronach stosowany jest m.in. tzw. przycisk „Udostępnij” spółki Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Politykę prywatności Facebooka znajdziesz pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php.

Przycisk Google+ obsługiwany jest przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Odpowiednia polityka prywatności znajduje się pod adresem: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Mogą Państwo skorzystać również z usługi Twitter spółki Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600,0San Francisco, CA 94107; polityka prywatności pod adresem: http://twitter.com/privacy.

7. PRYWATNOŚĆ DZIECI

Informujemy, że nasze usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia, dlatego nie przetwarzamy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku ich życia bez ważnej zgody ich opiekunów prawnych. Jeśli dowiemy się o fakcie przetwarzania danych osoby poniżej 16 roku życia bez ważnej zgody rodziców/opiekunów prawnych, zareagujemy niezwłocznie.

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Pragniemy Cię poinformować, że stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, których celem jest ochrona Twoich danych przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, zniszczeniem bądź utratą. Jednak musimy zaznaczyć, że nie istnieje niezawodny i w 100% bezpieczny sposób przesyłania danych przez Internet.

9. INNI ADMINISTRATORZY DANYCH (LISTA PARTNERÓW)

Poniżej przedstawiamy listę Partnerów mających dostęp do danych zbieranych automatycznie  oraz stosowanych przez nich polityk prywatności. Lista naszych Partnerów dostępna jest  tutaj. Będziemy aktualizować tę stronę celem prezentacji aktualnych informacji o współpracujących podmiotach i stosowanych przez nich politykach prywatności.

Twoje dane (przede wszystkim zebrane przy pomocy cookies) mogą pozyskać także nasi reklamodawcy. Służą im one do pomiaru efektywności zrealizowanej kampanii reklamowej (np. liczba kliknięć).

10. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Każda zmiana w Polityce Prywatności będzie komunikowana na stronach Serwisów. Zalecamy również okresowe powracanie do Polityki Prywatności, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje.

Dodaj do:
 • Wykop
 • Flaker
 • Elefanta
 • Gwar
 • Delicious
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • Google
 • Yahoo
FB dlaMaturzysty.pl reklama