Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza - PR, Rzeszów

Adres: al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska kształci oraz podejmuje zadania naukowo-badawcze w dziedzinie nauk technicznych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, ekonomicznych i biologicznych. Poprzez współpracę z przemysłem doskonali programy kształcenia przygotowujące absolwentów do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i narodowym. Uczelnia w swoich działaniach pielęgnuje i wciela w życie humanistyczne treści głoszone i realizowane przez jej patrona – Ignacego Łukasiewicza.

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście